ประชุม อปพร. ทต.ควนกลาง วันที่ 2/10/2558
ลงประกาศ 10/3/2015 8:08:56 PM

          ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลควนกลาง ประชุมชี้แจงแนะนำการปฏิบัติงานและแนะนำผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยคนใหม่